Your browser don't supports or have disabled Javascript and page may not look as it should

Wizualizacja danych

System Smart 868 pozwala na gromadzenie danych w celu ich prezentacji w postaci wykresów, co daje możliwość łatwej analizy działania budynku. Można gromadzić następujące informacje:

  • stan urządzenia – włączone/ wyłączone,
  • poziom poboru energii elektrycznej w daj chwili, 
  • temperatura,
  • wilgotność powietrza,
  • poziom oświetlenia,
  • prognozowany poziom opadów, itp.

Dane są gromadzone na serwerze thingspeak.com na indywidualnym koncie zakładanym przez użytkownika. Tam tworzone są wykresy dla poszczególnych urzadzeń. Dane te można także pobierać w celu opracowania bardziej szczegółowych analiz np. z użyciem arkusza kalkulacyjnego, a także publikować online tak jak poniżej. W celu uruchomienia gromadzenia danych wystarczy na centralce przygotować Scenę i zdefiniować dane które mają być gromadzone. Dane mogą być zapisywane nawet 15 sekund co pozwala gromadzić bardzo szczegółowe informacje.

Poniżej widoczne jest kilka wykresów działającej instalacji. W tym przypadku dane są zapisywane co 5 minut i uśredniane na wykresie dla przedziału 60 minut.

Przewiń
RSS

Udostępnij

Wizualizacja danych - Inteligentny dom

smart868.pl/index.php/wizualizacja-danych/


Close